Ak nás chcete kontaktovať, napíšte na adresu  info@fenzy.sk

Košík0

Košík


Č.položky : 0

100% Záruka spokojnosti. Pokiaľ nie ste s produktom spokojní, môžete ho do 14 dní vrátiť! Môžete platiť v hotovosti na dobierku, Pay Pal alebo kreditnou kartou. 

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Fenzy-Inteko I d.o.o slúžia na oboznámenie zákazníkov, potenciálnych zákazníkov alebo používateľov online obchodu Fenzy-Inteko d.o.o. v súlade s cieľmi a základmi spracúvania osobných údajov spoločnosťou Inteko doo, tapa 3 / E, 5271, Vipava, Slovinsko, e-mail info@fenzy.ro (ďalej: spoločnosť alebo dodávateľ Fenzy-Inteko sú zodpovední za osobné údaje).

V spoločnosti Fenzy-Inteko sa staráme o vaše súkromie, takže sa staráme o vaše údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek zmenené alebo aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním poskytovateľa stránok používateľ vyjadruje súhlas s týmito zmenami a novými údajmi.

Reguluje všetky činnosti vyžadované európskou legislatívou (vyhláška (EÚ) 2016/697 o dôvernosti používateľov pri spracovaní a prenose osobných údajov (nariadenie o všeobecnej ochrane údajov PIBR), dohovory Rady Európy (ETS č. 108, č. 181 ETS, č. 185 ETS, č. 189 ETS)), zákon č. 34/2002 o informáciách a elektronickom obchode, zákon č. 15/1999 o ochrane osobných údajov a kráľovský výnos č. 1720/2007 z 21. decembra, ktorým sa schvaľujú vykonávacie predpisy k organickému zákonu a ďalšie nariadenia kedykoľvek. je schválený a dbá na zabezpečenie správneho použitia a spracovania osobných údajov používateľa.

Zásady ochrany osobných údajov upravujú spracovanie údajov, ktoré od vás dodávateľ získa, keď navštívite a použijete webové stránky Fenzy-Inteko alebo nám ich pošlete iným spôsobom (pri telefonickom nakupovaní atď.).

Zodpovedný za osobné údaje a osoba oprávnená na ochranu údajov

Osoba zodpovedná za osobné údaje je inteko d.o.o., Slap 3 / E, 5271, Vipava, Slovinsko.

V spoločnosti Fenzy-Inteko máme oprávnenú osobu na ochranu údajov, ktorá je k dispozícii na e-mailovej adrese info@fenzy.sk

Údaje oprávnenej osoby

Spoločnosť:

Inteko d.o.o., Slap 3e, 5271 Vipava, Slovinsko

Zodpovedná osoba

Vojko Trošt

E-mail: info@fenzy.sk

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré identifikujú jednotlivcov tak, ako sú definované. Osoba je považovaná za osobu, ak je možné ju určiť priamo alebo nepriamo, najmä uvedením identifikátora, ktorým môže byť meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, elektronický identifikátor alebo fyzické, fyziologické, genetické, psychologické a ekonomické identifikačné údaje., kultúrne alebo spoločenské.

Dodávateľ v súlade so zámermi definovanými v týchto zásadách zhromažďuje nasledujúce osobné informácie:

1. Základné údaje používateľa (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, adresa);

2. Kontaktné údaje a údaje o komunikácii s používateľom (e-mail, telefónne číslo, dátum, čas a obsah e-mailov alebo elektronických komunikácií, dátum, čas a trvanie telefónnych hovorov, zaznamenávanie telefónnych hovorov); Canal e campanha - formulár na získanie člena alebo zdroja, prostredníctvom ktorého ste dosiahli kontakt s poskytovateľom - (web, reklamná kampaň, call centrum);

3. Kanál a kampaň - ako získať člena alebo zdroj, prostredníctvom ktorého ste kontaktovali poskytovateľa - (webová stránka, reklamná kampaň, call centrum); Informácie o použití webovej stránky poskytovateľa (dátumy a časy návštevy stránky, navštívené stránky alebo URL) , retenčný čas na danej stránke, počet navštívených stránok, celkový retenčný čas na webe, aplikácie stiahnuté z webu) a údaje o použití (čítaní) správ (e-mail, SMS) poskytovateľa.

4. Údaje o všetkých vystavených nákupoch a faktúrach (dátum a miesto nákupu, zakúpené produkty, ceny zakúpených produktov, celková kúpna cena, spôsob platby, distribučná adresa, číslo a dátum vystavenia faktúry, kód vystaviteľa faktúry atď.) a informácie o ďalších informáciách, ktoré používateľ dobrovoľne poskytne dodávateľovi, na žiadosť určitých služieb, ktoré tieto informácie vyžadujú.

5. Informácie o používaní webovej stránky poskytovateľa (dátumy a časy návštevy stránky, navštívené stránky alebo URL, retenčný čas na danej stránke, počet navštívených stránok, celkový retenčný čas na stránke, aplikácie stiahnuté na stránke) a údaje o použití (čítaní) správ (e-mail, SMS) poskytovateľa.

6. Údaje z formulárov dobrovoľne vyplnených používateľom, napríklad v súvislosti s výhernými hrami alebo použitím konfigurátorov na identifikáciu produktov, ktoré sú optimálne pre potreby používateľa;

7. Ďalšie informácie, ktoré používateľ dobrovoľne poskytne poskytovateľovi na žiadosť určitých služieb, ktoré si tieto informácie vyžadujú.

Dodávateľ zhromažďuje vaše osobné údaje, iba ak je to možné alebo s vašim súhlasom, tj. Keď požadujete produkty alebo služby alebo sa prihlásite na odber noviniek, zúčastníte sa výherných hier atď. alebo ak existuje právny základ pre zhromažďovanie osobných údajov alebo ak má poskytovateľ oprávnený záujem na spracovaní.

Čas, ktorý poskytovateľ uchováva vaše údaje, je uvedený v časti týchto Zásad v časti Uchovávanie osobných údajov.

ž spracovanie a základ spracovania údajov

Dodávateľ zhromažďuje a spracováva vaše údaje v súlade s nasledujúcimi právnymi dôvodmi:

1. Právo a zmluvné vzťahy,

2. Súhlas používateľa a

3. Oprávnený záujem.

Zaobchádzanie na základe zákona a zmluvných vzťahov

Podiel osobných údajov je súčasťou záväzku zo zmluvy, je podstatnou povinnosťou pre uzavretie a plnenie zmluvy a je záväzkom zo zákona. Musíte poskytnúť svoje osobné údaje; ak neposkytnete svoje osobné údaje, zmluva sa nemôže plniť a dodávateľ nebude môcť vykonávať služby alebo distribuovať produkty v súlade so zmluvou, pretože nemá údaje potrebné na ich splnenie.

Účel spracovania

Podrobné vysvetlenie

Dohoda a plnenie zmluvy

Uzatváranie a vykonávanie zmluvy s dodávateľom, vrátane dodržiavania jeho objednávok dodávateľom (poskytovanie výrobkov a služieb) dodávateľom, komunikácie s vami, overovania platieb a plnenia ďalších povinností dodávateľa a / alebo jeho povinností (oprávnený záujem dodávateľa) dodávateľ). pri spracúvaní vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Priame upozornenie na špeciálne ponuky, zľavy a ďalší obsah e-mailom alebo SMS

V spoločnosti Fenzy-Inteko podľa zákona o elektronických komunikáciách 34/2002 ZEKom-1 (zákon o elektronických komunikáciách Slovinskej republiky implementovaný podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58 / ES z 12. júla 2002), zákazníkom ohľadne našich produktov, služieb a obsahu. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o zrušenie takejto komunikácie a spracovania osobných údajov. Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na predplatné prijatých správ alebo napísaním objednávky na e-mailovú adresu info@fenzy.sk.

Zaobchádzanie na základe oprávneného záujmu

Poskytovateľ môže tiež spracúvať údaje na základe oprávneného záujmu, o ktorý sa usiluje, pokiaľ tieto záujmy neprevažujú nad základnými právami alebo záujmami, ako aj nad právami osoby, ktorá vyžaduje ochranu osobných údajov. Ak sa použije oprávnený záujem, poskytovateľ rozhodne vždy v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Účel

Súhlasím

aby webová stránka Fenzy.sk používala cookies, aby umožnili oveľa lepšie prehliadanie bez ukladania osobných údajov.